Videoserie om Jesu oppstandelse

For å argumentere for at Jesus faktisk stod opp fra de døde kreves kanskje mer enn et lite blogginnlegg. Det er masse spennende og viktig historieforskning som ligger til grunn for en slik påstand, og jeg kjenner begrensningen av mine ~10 minutter ‘korte’ innlegg. Jeg håper å en dag skrive skikkelig selv om dette viktige temaet, kanskje i en serie av innlegg. Men for deg som ikke vil vente på meg og er interessert i hva dette handler om, hvordan noen kan tro dette med fornuften på rette plass, da anbefaler jeg (den noe harry og teatralske) videoserien under.

epistemisk