Om siden

Denne nettsiden er en samling av adopterte og egne tanker, i form av små essays og monologer. Mine skriverier gir et kristent, filosofisk orientert perspektiv på tilværelsen. På den ene siden skriver jeg til dem som ikke tror, for å sannsynliggjøre kristen tro. På den andre siden skriver jeg til kristne som ikke er klar over den sterke intellektuelle arv kristne mennesker før oss har opparbeidet. Selv er jeg en fysikkstudent i Delft (Nederland), og en kristen i sinn og sjel om ikke dette var selvinnlysende. Jeg setter pris på respons ([email protected]), og ønsker velkommen kritikeren. Til informasjon skriver jeg ikke lenger aktivt på denne bloggen, men lar den stå for interesserte lesere.