Meningsløshet

Absurditeten av et ateistisk univers

Den britiske poeten Percy Bysshe Shelley skriver dette vakre og grusomme diktet om ruinene av en mektig herskers skulptur. Det som en gang var et landemerke som talte om denne herskerens storhet, er nå en dramatisk ironi som advarer om vår alles ubetydelighet og uunngåelige ruin. For meg setter disse ordene et fryktinngytende perspektiv på en endelig verden, en hvor alt er forbigående og ingen dypere mening er å finne.


ozymandias
I met a traveller from an antique land who said:
“Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
‘My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!’

Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.”

Diktets triste budskap er at vi alle bygger våre liv, gjør kanskje store verk, og de største av oss skryter kanskje “Look on my works!” Men alle våre metaforiske byggverk ligger en dag i ruiner, ja selv summen av menneskets store verk er dømt til ødeleggelse. Også universets skjebne er dyster. Alle stjerner vil til slutt slukke, planeter og galakser vokser stadig lengre unna hverandre, og hvert øyeblikk er et steg nærmere hva fysikerne kaller universets varmedød. Ingen liv vil lenger finnes, og kosmos blir en gravplass for døde galakser tom for glød.

Slik håpløshet finner ingen plass i det kristne verdensbildet. Hvorfor ofret apostlene sine liv for å fortelle om mirakelet om at Jesus var gjenoppstått? Fordi dette mirakelet representerte nyheter med håp av en annen dimensjon, virkelig gode nyheter, som jo er hva evangelium betyr. Jesus sin oppstandelse er den første instansen av en mer total oppstandelse, en fullstendig gjenopprettelse. Påskemirakelet forteller om en fremtid hvor universet vil bli transformert, hvor korrupsjon ikke vil finne sin plass, hvor himmel og jord vil møtes. Hvert menneske, så vel som vårt hjem, vil bli gjort nytt.

Det er inn i denne fullstendiggjorte verden vi vil oppleve ‘legemets oppstandelse’, ikke til en diffus verden over skyene langt borte et sted. En fremtid av denne sort skaper sjokkbølger inn i vår verden, og man merker at kraften av de gode nyhetene transformerer liv allerede nå. Men i kristne øyne er dette bare en smakebit på hva som vil komme. Med en slik skjebne i vente er våre liv ikke dømt til ruiner. Kristendommen snur Ozymandias skjebne på hodet. Ruinene er heller , mens det fullstendiggjorte og perfekte ligger i vente. Det er da vi virkelig vil vite hva det er å være menneske.

Bryan Cranston (fra Breaking Bad) leser diktet slik:

Slik håpløshet finner ingen plass i det kristne verdensbildet. Hvorfor ofret apostlene sine liv for å fortelle om mirakelet om at Jesus var gjenoppstått? Fordi dette mirakelet representerte nyheter med håp av en annen dimensjon, virkelig gode nyheter, som jo er hva evangelium betyr. Jesus sin oppstandelse er den første instansen av en mer total oppstandelse, en fullstendig gjenopprettelse. Påskemirakelet forteller om en fremtid hvor universet vil bli transformert, hvor korrupsjon ikke vil finne sin plass, hvor himmel og jord vil møtes. Hvert menneske, så vel som vårt hjem, vil bli gjort nytt.

Det er inn i denne fullstendiggjorte verden vi vil oppleve ‘legemets oppstandelse’, ikke til en diffus verden over skyene langt borte et sted. En fremtid av denne sort skaper sjokkbølger inn i vår verden, og man merker at kraften av de gode nyhetene transformerer liv allerede nå. Men i kristne øyne er dette bare en smakebit på hva som vil komme. Med en slik skjebne i vente er våre liv ikke dømt til ruiner. Kristendommen snur Ozymandias skjebne på hodet. Ruinene er heller , mens det fullstendiggjorte og perfekte ligger i vente. Det er da vi virkelig vil vite hva det er å være menneske.

Bryan Cranston (fra Breaking Bad) leser diktet slik:
https://vimeo.com/94227542