Er evolusjon et mirakel?

Mirakler og Guds skaperstil

Mitt korte svar er nei, evolusjon er ikke den type ting som passer kriteriene for mirakel. Men akkurat hva et mirakel er har aldri vært et rett frem spørsmål. David Hume kalte det et brudd med naturlovene, en definisjon man slett ikke trenger å gå med på. En vanligere definisjon er at mirakel er en hendelse som overgår naturens egne evner. Hvis evolusjon er en prosess som har funnet sted ved naturens egne evner og potensialer, og ingen guddommelig inngripen har vært nødvendig, da ser jeg ikke hvordan man kan kalle evolusjon et mirakel.

Hadde Gud skapt en natur uten tilstrekkelige potensialer og evner for å oppnå sine mål (som blant annet mennesket), da ville det vært nødvendig for ham å gripe inn ved en rekke anledninger og gjøre små mirakler for å bringe det evolusjonære drama til dagens øyeblikk. Dette synes å implisere at Gud skapte et ufullstendig eller halvferdig univers, som ikke kan tenkes Gud verdig. Derfor tenker jeg at Gud har utstyrt naturen med alle nødvendige karakteristikker for at liv skulle bli til og utfolde seg gjennom evolusjonen. Den biologiske sfæren har lagt potensielt i universet fra begynnelsen, og likeså evnen til å realisere dem.

Men det finnes en løsere definisjon av et mirakel som en utrolig eller svært usannsynlig hendelse. Hvis man bruker ordet ‘mirakel’ på dette vis vil jeg nærme meg å si at evolusjon er et mirakel. For hvorfor i alle dager har naturen kraft til å muliggjøre fremveksten av underlige skapninger som oss? Det er lett å glemme det mirakuløse i det kjente. Det finnes en utrolig mengde måter naturen kunne ha vært, som ikke ville involvert oss eller noe annet liv for den saks skyld. Det er vanskelig å se for seg alternative naturlover, men selv med de samme naturlovene skal det ikke mer enn en ørliten pertubasjon i en av naturlovenes konstanter før all biologi er en umulighet. Man kan jo spørre seg hvorfor i all verden universet er den type vesen som føder en slik ting som liv, og en slik ting som mennesker med evne til å reflektere over sin egen tilværelse og undre over om evolusjon er et mirakel.